Rozważanie 26.03.2020 – Mieszkać pod osłoną Najwyższego

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.

Psalm 91,1-2

Modlitwa:

Panie, u progu nowego dnia przychodzę do Ciebie, bo jesteś moją ucieczką i twierdzą. Z Tobą chcę rozpocząć ten dzień. Chcę przebywać w Twoim cieniu, ukryty pod Twoją osłoną. Dziękuję, że z Tobą nic złego nie może mnie spotkać. Ufam Tobie. Amen.