Rozważanie 25.03.2020 – Powierz Panu drogę swoją.

Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

Psalm 37,5

Modlitwa:

Panie, dziękuję, że dałeś mi nowy dzień. Powierzam go Tobie, w zaufaniu, cierpliwości, a Ty mnie prowadź drogą, którą chcesz, żebym poszedł. Uczyń wszystko dobrze, według swojej woli. Amen.