Spotkania biblijne

Na spotkaniach tych pragniemy wspólnie zgłębiać Słowo Boże, odkrywać prawdy biblijne i poznawać Pana Boga i jego wolę wobec każdego z nas. Spotkania pogłębiają poznanie Biblii i dają możliwość podzielenia się doświadczeniami wiary z własnego życia z Bogiem.

Spotkania odbywają się w sali parafialnej w wybrane poniedziałki  miesiąca (wg ogłoszeń) o godzinie 18:00