Kwi 09

Rozważanie na 9.04.2020 – Jednomyślni

A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.

1 List do Koryntian 1,10

Modlitwa:

Panie, niełatwo być jednej myśli z drugim człowiekiem, niełatwo mieć to samo zdanie. Właśnie w tym czasie potrzebujemy być razem, zespoleni ze sobą nawzajem i z Tobą. Obdarz nas swoim Duchem – On jest przecież Duchem jedności – abyśmy mogli budować siebie nawzajem Twoją
miłością, dodawać sobie otuchy i odwagi. O to Ciebie prosimy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.