lipiec 15

Koncert organowy – 16 lipca 2021

Serdecznie zapraszamy na koncert organowy, który odbędzie się w kościele Lutra 16 lipca (piątek) o godz. 19.00. Zagrają dla nas p. Marcin Gabor, nowy organista naszej parafii, oraz Marcel Krawczak.

czerwiec 30

Modlitwa na 30. czerwca 2021

Na koniec, po wysłuchaniu tego wszystkiego, trwaj w bojaźni Bożej i przestrzegaj Jego przykazań, gdyż w tym kryje się cały sens ludzkiego życia.

Kaznodziei Salomona 12,13 (BE)

Niebiański Ojcze, Ty wiesz, że nie chcę jedynie słuchać, ale chcę być wykonawcą Twojego Słowa. Pomóż mi trwać w bojaźni przed Tobą, przestrzegać przykazań, znajdować w Tobie sens codzienności. Amen. 

czerwiec 29

Modlitwa na 29. czerwca 2021

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Ewangelia Mateusza 24,13

Niebiański Ojcze, nie jest łatwo trwać w wierze pomimo zwątpień, trudów, prześladowań i nienawiści. Prowadź mnie każdego dnia, do końca. Prowadź mnie, abym okazał się wierny i osiągnął cel wiary – zbawienie własnej duszy. Amen.