Kwi 02

Rozważanie 2.04.2020 – Boży Pokój

A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi.

List do Rzymian 15,33

Modlitwa:

Panie, dziękuję za ludzi, którzy błogosławią i modlą się o innych, również o mnie. Potrzebuję Twojego pokoju i słów, które przynoszą ukojenie. Nie pozwól, abym zwątpił, że mi błogosławisz. Obdarz mnie swoim pokojem. Amen.