Spotkania młodzieżowe

Uczniowie uczęszczają na lekcje religii do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego, który znajduje się w budynku parafii przy ul. Dąbrowskiego 22. Młodzież pokonfirmacyjna spotyka się na tzw. nazywanych spotkaniach młodzieżowych, które odbywają się w każdą środę o godz. 19:00.

Ponadto młodzież naszej parafii bierze udział w diecezjalnych i ogólnopolskich zjazdach młodzieży oraz wyjeżdża wspólnie w trakcie zimowych lub letnich wakacji.