Współpracownicy parafii

Rada parafialna PEA w Chorzowie składa się z 9 osób – 8 parafian (wybranych przez zgromadzenie parafialne) i Proboszcza parafii. Skład Rady Parafialnej:

 • Cichy Bogusław (proboszcz)
 • Czajerek Barbara
 • Gnida Anna
 • Holecko Maria
 • Kaczmarek Tomasz
 • Lazar Urszula
 • Przeczek Henryk
 • Michalik Marcin
 • Stebel Marian

Delegaci do Synodu diecezjalnego
Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W naszej Parafii wybrano dwóch delegatów:

 • Marię Holecko
 • Annę Gnida

Komisja rewizyjna
Parafialna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Parafii. W naszej Parafii w jej skład wchodzą trzy osoby:

 • Konieczna-Sztwietnia Helena
 • Muc Danuta
 • Stebel Elżbieta

Na rzecz Parafii pracują także:

 • Edyta Bednarz – sekretarka
 • Tomasz Kuza – konserwator
 • Henryk Orzyszek – organista

Powyższe osoby, z wyj. proboszcza Parafii, sekretarki i sprzątaczki pełnią swą służbę społecznie.