Współpracownicy parafii

Rada parafialna PEA w Chorzowie składa się z 9 osób – 8 parafian (wybranych przez zgromadzenie parafialne) i Proboszcza parafii. Skład Rady Parafialnej:

 • Cichy Bogusław (proboszcz)
 • Czajerek Barbara
 • Gnida Anna
 • Holecko Maria
 • Kaczmarek Tomasz
 • Lazar Urszula
 • Przeczek Henryk
 • Michalik Marcin
 • Stebel Marian (Kurator Parafii)

Delegaci do Synodu diecezjalnego
Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. Naszą Parafię reprezentuje dwóch delegatów:

 • Maria Holecko
 • Marian Stebel

Komisja rewizyjna
Parafialna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Parafii. W naszej Parafii w jej skład wchodzą trzy osoby:

 • Konieczna-Sztwietnia Helena
 • Muc Danuta
 • Stebel Elżbieta

Na rzecz Parafii pracują także:

 • Edyta Bednarz – sekretarka
 • Marcin Gabor – organista

Powyższe osoby, z wyj. proboszcza Parafii i sekretarki pełnią swą służbę społecznie.