Nasze Kościoły

Parafia Ewangelicka w Chorzowie ma pod opieką dwa kościoły: kościół im. Elżbiety oraz kościół im. Marcina Lutra.

Kościół im. Elżbiety

Kamień węgielny położono pod budowę 13.XI.1840, a dokładnie 4 lata później został poświęcony i nadano mu imię Elżbiety – królowej pruskiej. Kościół wybudowano na terenie cmentarza wg projektu architekta Augusta Sollera na wzór kościołów alpejskich z dwoma wieżami i charakterystyczną fasadą, portalem w kształcie gotyckiego luku. Wnętrze kościoła posiada wiele elementów dekoracyjnych w drewnie i żeliwie. W nawie ołtarzowej znajduje się fryz maswerkowy pod lukiem tęczowym i maswerki okienne. Ozdobnie wykończony jest balkon, ambona i żeliwna chrzcielnica. W 1854 r. w ołtarz wbudowano obraz z postacią Chrystusa, a w roku 1880 dotychczasowe organy-pozytyw zastąpiono nowymi firmy Carl Volkmann z Gliwic o trakturze mechanicznej i 16 głosach. W latach 1976-1982 przeprowadzony został generalny remont kościoła (w którym jest 300 miejsc siedzących), a w 150-tą rocznicę poświęcenia dokonany został remont organów, odmalowano wnętrza, klatki schodowe, przedsionki, ramy okienne. Prace te wykonane społecznie przez parafian trwały ponad trzy miesiące. Kościół im. Elżbiety wpisany został do rejestru zabytków.

Kościół im. Marcina Lutra

Kościół ten wybudowany został w stylu neogotyckim i stanowi harmonijną budowlę w kształcie krzyża. “Jest jednym z najpiękniejszych dzieł architektury na Górnym śląsku.”  (“Strażnica Ewangeliczna”, nr 19/20 1948 r. – ks. R. Fiszkal).

Projekt budowy wykonał Ludwig Bottger, a modyfikacji dokonali eksperci budowlani Egert i Hoene. Kamień węgielny położony został 21 marca 1897 r., a poświęcenia dokonano 10 listopada 1898 r. w dniu urodzin ks. dra M. Lutra. Kościół ten posiada 1300 miejsc siedzących i 200 stojących. Na wieży kościoła zamontowano trzy dzwony o łącznej wadze prawie 3 ton. Na dużym dzwonie widniał napis: “Warownym grodem jest nam Bóg”. Trzy witraże w nawie ołtarzowej przedstawiają (od lewej) Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie oraz Zesłanie Ducha Świętego. Ich fundatorami byli huta “Królewska”, kopalnia oraz bytomski kupiec. Instrument organowy opus 515, który posiada dwa manuały z pneumatycznym systemem traktury i 28 głosami, został zbudowany w roku 1898. Koszt ogólny budowy kościoła (wyniósł on około 210 tys. marek) pokryły – oprócz składek parafian – subwencje rządowe, miejscowej huty i kopalń, związków górniczych i hutniczych oraz pożyczka miejscowej gminy.

Kościół im. M. Lutra stanowi centrum systematycznie rozwijanego życia muzycznego. Dzieje się to za sprawą koncertów, których współwykonawcą jest m.in. miejscowy chór “Cantate”.