Struktura Kościoła

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko−Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, którego reprezentacją jest Rada Synodalna. Synod Kościoła jest wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchownych i świeckich członków Synodów Diecezjalnych Kościoła. Synod Kościoła wybiera Biskupa Kościoła, który jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła i z urzędu także Prezesem Konsystorza. Aktualnie Biskupem Kościoła jest ks. Jerzy Samiec. Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce i zarazem stanowi kierownictwo Kościoła.

W skład Kościoła wchodzi obecnie sześć diecezji:

  • cieszyńska,
  • katowicka,
  • mazurska,
  • pomorsko–wielkopolska,
  • warszawska
  • wrocławska.

Diecezje posiadają swoje synody, biskupów i rady. W diecezjach istnieją samodzielne parafie i podległe im filiały. Parafia chorzowska należy do diecezji katowickiej.

Proboszcz i rada parafialna są wybierani przez wszystkich pełnoletnich członków parafii.

Prezentacja1Kościół Ewangelicko−Augsburski zajmuje się także pracą duszpasterską oraz misyjno−ewangelizacyjną w różnych grupach i środowiskach społecznych oraz współpracuje z innymi kościołami chrześcijańskimi należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej.

powrót do strony głównej