Lekcje religii

Dzieci klas szkoły podstawowej uczęszczają na lekcje religii do Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego, który znajduje się w budynku parafii przy ul. Dąbrowskiego 22. Lekcje odbywają się regularnie co tydzień we wtorki, środy, czwartki po dwie godziny dla każdej klasy, wg harmonogramu, który ustalany jest na początku każdego roku szkolnego.