czerwiec 22

Modlitwa na 22. czerwca 2021

Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Księga Izajasza 44,6

Niebiański Ojcze, dziękuję, że jesteś Bogiem jedynym – prawdziwym, żyjącym, działającym zbawczo w moim życiu. Tylko Ty masz moc. Dla Ciebie żadna rzecz nie jest niemożliwa; żadna sprawa nie jest zbyt wielka czy skomplikowana, abyś nie mógł pomóc. Przyjmij chwałę i dziękczynienie. Amen. 

czerwiec 21

Modlitwa na 21. czerwca 2021

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!

Księga Hioba 19,25

Niebiański Ojcze, daj mi przekonanie Hioba, że jesteś moim Odkupicielem i będziesz ze mną do ostatniej chwili mojego życia. Kiedy wszystko układa się jak trzeba – wierzę. Jednak kiedy doświadczam hiobowych cierpień – bliski jestem zwątpienia. Chroń mnie, proszę, każdego dnia od niewiary. Amen.

czerwiec 20

Modlitwa na 20. czerwca 2021

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Ewangelia Łukasza 19,10

Niebiański Ojcze, dziękuję, że nie chcesz mojej śmierci. Chcesz mnie odnaleźć i zbawić. Wybacz, że tak często zapuszczam się w otchłanie ciemności. Amen.