Lis 28

Modlitwa na 26. listopada

(…) by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju.

List do Efezjan 6,15

Panie, Ty wiesz, że wiele rzeczy jestem gotów zrobić, jednak bardziej wyciska się we mnie piętno grzechu zaniedbania. Kiedy powinienem iść – stoję, kiedy powinienem czekać – rzucam się w wir codzienności. Wybacz, że tak często nie ma we mnie chęci do zwiastowania Ewangelii pokoju. Amen.

Lis 25

Modlitwa na 25. listopada

Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.

Ewangelia Łukasza 19,8

Panie, zastanawiam się, czy jestem gotowy, tak jak Zacheusz, podejmować radykalne decyzje dotyczące mojego życia. Tak często się boję, nie potrafię zaufać, a przecież i mnie spotkałeś, abym nie żył dla siebie. Dodaj mi odwagi wiary. Amen.