Maj 25

Rozważanie na 23.05.2020 – Nic

Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie (…) ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej.

List do Rzymian 8, 38-39

Modlitwa:

Panie, dziękuję za miłość i pewność, że od Twojej miłości nic nie jest w stanie mnie oderwać. Proszę, żebym sam jej nie odrzucał. Amen.