czerwiec 25

Modlitwa na 25. czerwca 2021

A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.

1 List do Koryntian 15,26

Niebiański Ojcze, dziękuję, że jesteś Bogiem żywych i umarłych. Wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi. Jesteś Bogiem zbawienia, ratujesz każdego z nas od śmierci, grzechu i władzy szatana. Śmierć została przez Ciebie zniszczona. Życie triumfuje. Amen.

czerwiec 24

Modlitwa na 24. czerwca 2021

Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich.

Ewangelia Marka 9,35

Niebiański Ojcze, uchroń mnie od pokusy bycia pierwszym i najważniejszym. Daj mi swojego Ducha, abym zawsze pierwszy pomagał potrzebującym, zachęcał tych, którzy stracili zapał, wspierał tracących nadzieję. Amen.

czerwiec 23

Modlitwa na 23. czerwca 2021

A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Ewangelia Mateusza 19,30

Niebiański Ojcze, naucz mnie pokory, abym potrafił usunąć się w cień i innym pozwolił prowadzić. Nie jestem przecież niezastąpiony, nie wiem wszystkiego. Pomóż mi, abym mierzył siebie samego miarą odpowiednią do darów i powołania, jakie od Ciebie otrzymałem. Amen.