czerwiec 28

Modlitwa na 28. czerwca 2021

Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.

Objawienie Jana 22,13

Zbawicielu, dziękuję, że byłeś, jesteś i będziesz początkiem i końcem. Jesteś pierwszy i ostatni, dlatego nie muszę się bać. W Tobie jest wszystko. W Tobie jest mój pierwszy i ostatni oddech. Amen.

czerwiec 27

Modlitwa na 27. czerwca 2021

Jedni drugich ciężary noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa.

List do Galacjan 6,2 (BE)

Niebiański Ojcze, moje własne ciężary przygniatają mnie do ziemi, a Ty chcesz, abym robił wszystko, żeby innym było lżej. Nie pozwól mi zapomnieć, że nie nakładasz na mnie ciężarów codzienności, których nie potrafiłbym umieść. Nie pozwól zapomnieć, że moja miłość do drugiego człowieka jest najważniejsza. Amen.

czerwiec 26

Modlitwa na 26. czerwca 2021

On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący.

Objawienie Jana 1,17b (BE)

Niebiański Ojcze, dziękuję, że jesteś na początku i w Tobie jest wypełnienie wszystkiego – wszystkich moich tęsknot i pragnień, każdego mojego oddechu i oczekiwania. Dziękuję, że wypełniasz moją codzienność swoją obecnością. Jesteś ze mną i sprawiasz, że przestaję się bać. Amen.