Maj 26

Rozważanie na 26.05.2020 – Boże myśli

Myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan.

Księga Izajasza 55,8

Modlitwa:

Panie, prowadzisz mnie według swojej woli. Jesteś Bogiem suwerennym. Nie dam rady Tobą manipulować, niczego nie zdołam wymusić. Tak często nie rozumiem Twoich dróg i myśli. Odrzucam je, przykładając swoją własną miarę do spraw i wydarzeń mojego życia. Ty jednak jesteś
ze mną i prowadzisz mnie bezpiecznie. Dziękuję. Amen.