Modlitwa na 8. czerwca 2021

Dlatego mężczyzna opuści swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.

1 Mojżeszowa 2,24 (BE)

Niebiański Ojcze, niekiedy tak trudno coś opuścić. Wiem jednak, że jest to konieczne, aby się rozwijać, dorastać i samemu brać odpowiedzialność za własne życie. Spraw, abym nie trzymał kurczowo, ale chciał budować. Amen.