Modlitwa na 9. czerwca 2021

W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, lecz dochody bezbożnego marnieją.

Przypowieści Salomona 15,6

Niebiański Ojcze, niekiedy myślę, że bezbożni mają lepiej, łatwiej i szybciej. Niczym się nie przejmują. Ty jednak chcesz, abym był sprawiedliwy i przestrzegał przykazań. Przede wszystkim chcesz, abym Tobie zaufał, bo obiecałeś, że wszystkim, którzy szukają Królestwa Bożego, niczego nie zabraknie. Pomóż mi o tym nie zapomnieć. Amen.