Modlitwa na 30. czerwca 2021

Na koniec, po wysłuchaniu tego wszystkiego, trwaj w bojaźni Bożej i przestrzegaj Jego przykazań, gdyż w tym kryje się cały sens ludzkiego życia.

Kaznodziei Salomona 12,13 (BE)

Niebiański Ojcze, Ty wiesz, że nie chcę jedynie słuchać, ale chcę być wykonawcą Twojego Słowa. Pomóż mi trwać w bojaźni przed Tobą, przestrzegać przykazań, znajdować w Tobie sens codzienności. Amen.