Modlitwa na 29. czerwca 2021

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Ewangelia Mateusza 24,13

Niebiański Ojcze, nie jest łatwo trwać w wierze pomimo zwątpień, trudów, prześladowań i nienawiści. Prowadź mnie każdego dnia, do końca. Prowadź mnie, abym okazał się wierny i osiągnął cel wiary – zbawienie własnej duszy. Amen.