Modlitwa na 27. czerwca 2021

Jedni drugich ciężary noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa.

List do Galacjan 6,2 (BE)

Niebiański Ojcze, moje własne ciężary przygniatają mnie do ziemi, a Ty chcesz, abym robił wszystko, żeby innym było lżej. Nie pozwól mi zapomnieć, że nie nakładasz na mnie ciężarów codzienności, których nie potrafiłbym umieść. Nie pozwól zapomnieć, że moja miłość do drugiego człowieka jest najważniejsza. Amen.