Modlitwa na 26. czerwca 2021

On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący.

Objawienie Jana 1,17b (BE)

Niebiański Ojcze, dziękuję, że jesteś na początku i w Tobie jest wypełnienie wszystkiego – wszystkich moich tęsknot i pragnień, każdego mojego oddechu i oczekiwania. Dziękuję, że wypełniasz moją codzienność swoją obecnością. Jesteś ze mną i sprawiasz, że przestaję się bać. Amen.