Ogłoszenie

4. po Trójcy Świętej 23.06.2024 r.

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

Pieśni: 873, int 59, 637, 722, 409, 799

1. W niedzielę za tydzień 30.06 nabożeństwo w kościele Lutra o godz. 10.15. Odprawi je mgr teologii Ewa Olencka

2.  Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie odbędzie się w tym roku w dniach 30 czerwiec – 7 lipiec

3. Spotkanie Koła Pań w czasie wakacji nie odbędą się

4. Próby chóru nie odbywają się – przerwa wakacyjna

5. Ofiary na dokończenie remontu dachu i odwodnienie absydy kościoła Elżbiety można składać na listę lub na konto parafialne z dopiskiem Kościół Elżbiety

6. Półkolonie z językiem angielskim w naszej parafii dla dzieci w wieku 7-13 lat w terminie 29.07-2.08. Zgłoszenia z tyłu kościoła. Są jeszcze wolne miejsca