Modlitwa na 6. czerwca 2021

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.

Ewangelia Łukasza 10,16

Niebiański Ojcze, pogarda rozprzestrzenia się jak zaraza. Każdy jest przekonany, że jest lepszy od innych. Nikt nie słucha głosu miłości i rozsądku. Otwieraj nasze uszy i przemieniaj serca, aby skończył się czas pogardy. Amen.