Modlitwa na 21. listopada

Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.

1 List do Koryntian 15,19

Niebiański Ojcze, dziękuję za nadzieję, której gwarantem jest Twój Syn. Ona nie umiera jako ostatnia, ona nigdy nie umiera. Bądź uwielbiony, Ojcze. Amen.