Maj 14

Rozważanie na 14.05.2020 – Wierzcie w Boga

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.

Ewangelia Jana 14,1 (BE)

Modlitwa:

Panie, noszę w sobie tyle obaw i lęków. Przez nie nie jestem w stanie zrobić kroku, sparaliżowany. Ty chcesz, abym wierzył i nie poddawał się. Pokazujesz, że moim powołaniem nie jest droga strachu, ale zaufania. Wierzę. Pomóż mi nią iść każdego dnia i każdego dnia ratuj mnie z mojego
niedowiarstwia. Amen.