Wigilijne dzieło pomocy dzieciom – akcja charytatywna

Zachęcamy do włączenia się w akcję, którą już od 2000 roku wspólnie prowadzą organizacje charytatywne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Podczas akcji w naszych parafiach rozprowadzane są świece wigilijne. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych, pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Akcja trwa od 1. niedzieli adwentu do Świąt Bożego Narodzenia.

Akcję wesprzeć można również wpłacając datki na rachunek Diakonii Polskiej:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384