Modlitwa na 17. czerwca 2021

Nie postępuje z nami według grzechów naszych
Ani nie odpłaca nam według win naszych.

Psalm 103,10

Niebiański Ojcze, dziękuję, że litujesz się nad każdym człowiekiem. Nie sądzisz nas według sprawiedliwości, ale według swojej miłości. Daj mi serce, które potrafi kochać i przebaczać, abym nie stał się katem dla innych. Amen.