Kolacja paschalna

” I spożyli Paschę Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego.” Ezd 6, 21

Serdecznie zapraszamy na Paschę  Kolację Sederową.

Uroczysta kolacja sederowa jest spożywana przez Żydów co rok w święto Paschy na pamiątkę wyprowadzenia narodu Izraela z niewoli egipskiej. Jest to ten sam uroczysty posiłek, który spożywał Jezus z uczniami w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Podczas kolacji dowiemy się jak wygląda tradycyjny Seder, poznamy jego symbolikę i związek z Wielkanocą.   Kazimierz Barczuk, pastor i założyciel Misji „Poślij Mnie” wprowadzi nas w charakter tego święta.

http://www.chorzow.luteranie.pl/wp-content/uploads/2019/02/kolacjapaschalna2019.pdf