Spotkania modlitewne

Na spotkaniach modlitewnych zbieramy się, aby zanieść wspólnie do Pana dziękczynienie i prośby związane z tym co dzieje się lub ma wydarzyć w parafii i/lub Kościele, za sukcesy i problemy naszych parafian, a także za nasze miasto i dalsze okolice.

Spotkania odbywają się w sali parafialnej, w każdy wtorek o godz. 20:00.