Współpracownicy parafii

Rada parafialna PEA w Chorzowie składa się z 11 osób – 10 parafian (wybranych przez zgromadzenie parafialne) i Proboszcza parafii. Skład Rady Parafialnej:

 • Cichy Bogusław (proboszcz)
 • Cieślar Artur (przewodniczący)
 • Gnida Anna
 • Holecko Maria
 • Kaczmarek Tomasz
 • Krawczyk Bogusław
 • Lazar Urszula (skarbnik)
 • Michalik Marcin
 • Olszówka Kornelia (sekretarz)
 • Stebel Marian
 • Trzebinczyk Adam

SONY DSCDelegaci do Synodu diecezjalnego
Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W naszej Parafii wybrano dwóch delegatów:

 • Marię Holecko
 • Jana Stebla.

Komisja rewizyjna
Parafialna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Parafii. W naszej Parafii w jej skład wchodzą trzy osoby:

 • Edward Sikora
 • Danuta Muc
 • Renata Sobczak

Na rzecz Parafii pracują także:

 • Edyta Bednarz – sekretarka
 • Bożena Kuza – sprzątaczka
 • Tomasz Kuza – konserwator
 • Henryk Orzyszek – organista

Powyższe osoby, z wyj. proboszcza Parafii, sekretarki i sprzątaczki pełnią swą służbę społecznie.